Lijkt hockey je wel wat, maar heb je er eigenlijk geen idee van, wat er allemaal bij komt kijken? Lees dan eerst onderstaande informatie!

Het aanmeldingsformulier voor nieuwe leden vind je onderaan deze pagina. Je kan lid worden bijHockey Club Phoenix vanaf het moment dat je 5 jaar bent geworden.

 • Trainingen voor de lagere schoolleeftijd duren een uur per week, nadien evolueert dit tot twee/drie maal per week gedurende 1,5 uur. 
 • Wedstrijden vinden plaats op zaterdag voor de jeugd en zondag voor volwassenen. 
 • Na aanmelding via e-mail: info@hcph.be  of via het proeflid aanmeldingsformulier mag je 3 keer gratis en verzekerd meetrainen. Als je dan verder wilt hockeyen, moet je je inschrijven om lid te worden. Dit laatste kan via het volgende lid aanmeldingsformulier.
 • Ervaren hockeyers die lid wensen te worden op Phoenix, nemen zo snel mogelijk contact op met de technische commissie via info@hcph.be. Dit om een juiste ploegindeling mogelijk te maken.
 • Trainingen gaan onder (bijna) alle weersomstandigheden door.
 • Het hockeyseizoen loopt van september tot en met mei (juni is tornooimaand).
 • Tijdens de langere schoolvakanties zijn er geen trainingen.
 • Gedurende de winterstop (december tot januari) wordt er in zaal verder getraind.
 • Stages worden georganiseerd in de laatste week van augustus en de 2e week van de paasvakantie. Hiervoor kan je je apart inschrijven via de website.

Wat heb je nodig?

 • Veel enthousiasme
 • Sportschoenen met profiel (behalve in zaal, dan zijn indoor sportschoenen nodig)
 • Gewone sportkleding
 • Scheenbeschermers
 • Mondstuk (te verkrijgen op de club)
 • Stick tot aan je navel (eventueel te lenen op de club gedurende de proefperiode)

Het eerste jaar

 • Begin je met de hockeysport dan begin je vooreerst in de Phoenix Academy op woensdag. Na het aanleren van de basistechnieken mag je ook al af en toe wekelijks meetrainen met uw leefdtijdsgenoten. In overleg met de trainer wordt je na een aantal weken volledig toebedeeld aan een team. 
 • Je vorderingen worden nauwgezet in het oog gehouden door de trainers.
 • In september en in januari (na de winterstop) wordt dan overlegd of je daadwerkelijk klaar bent voor competitie
 • Aan het eind van het seizoen (mei) wordt er gekeken in welke ploeg de spelers het volgend seizoen kunnen worden ingedeeld.

Belangrijke informatie voor de ouders

 • Hockey is een teamsport, waarin samenspelen, teamspirit en sportiviteit bovenaan staan. Op Phoenix proberen we, samen met de vele vrijwilligers veel gezellige activiteiten voor u en uw kinderen te organiseren, waarbij iedereen elkaar beter kan leren kennen. Dit houdt voor u in dat als u besluit om uw kind in te schrijven bij Phoenix, tevens uw hele familie welkom is.
 • Indien uw kind meespeelt in een ploeg, dan wordt er van u verwacht dat u per toerbeurt rijdt bij uitwedstrijden en een aantal maal per jaar meehelpt in teamverband bij een activiteit van de club. Een investering in uw vrije tijd en die van uw kinderen, maar ook een leuke manier om een nieuw sociaal netwerk aan te boren.  

Lidgelden

Funkey:                                           Dienen geen lid te zijn en betalen €3 per trainingsbeurt 

Kuikentjes (jeugd van 5 jaar):          €115

Jeugd onder 12 jaar:                        €165

Jeugd tot 18 jaar:                             €205

Volwassen Trim Hockey:                  €175

Volwassen competitie:                      €225

Maximale familiale (1) contributie:    €800

G-Hockey:                                         €75

Niet-spelend lid:                                €35

Jeugdleden die enkel trainingslid willen worden, dus die het lopende seizoen geen competitie spelen, betalen een gereduceerd lidgeld:

           Jeugd tot 12 jaar:                              €115

           Jeugd tot 18 jaar:                              €135

(1): leden van een eenzelfde gezin met zelfde domicilie.

De lidgelden omvatten de aansluiting bij de Belgische/Nederlandse Hockey bond, alle verzekeringen en al de trainingen en competitie deelname. Maken niet deel van deze lidgelden: uitrusting, competitie club kledij en jeugdkampen.

Lid worden na de winterstop worden pro rata aangepast (exclusief bondsbijdragen). Lidmaatschap na 15 april is ook geldig voor het volgende seizoen.  

Bij het indienen van het onderstaand inschrijvingsformulier wordt u gevraagd om te valideren dat u het huishoudelijk reglement heeft gelezen. Dit document vind u op de website op deze locatie.

UITSCHRIJVEN einde seizoen: welk is de te volgen procedure!

Je kun je enkel en alleen uitschrijven via een schriftelijk bericht naar de secretaris van onze club via info@hcph.be 

Dit moet gebeuren voor 15 juni van het op dat moment lopende seizoen. Uitschrijven na die datum is helaas niet mogelijk.

Dit is conform de regels van de hockeybond, ons huishuidelijk regelement en onze statuten.

Indien er niet uitgeschreven wordt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.

Indien blijkt dat er na 15 juni alsnog geen lidmaatschap meer wenselijk is, dus een laattijdig uitschrijven, zal er een bijdrage van de verschuldigde bondsbijdragen + 25 Euro aan het alsnog uit te schrijven lid in rekening worden gebracht.

Dit voor betaling van de bondsbijdrage en de adminstratieve verwerking en correcties.

Gelieve zorg te dragen voor het naleven van deze uitschrijfprocedure.

Uiteraard hopen we op minimale uitschrijving!