De ploegen worden ingedeeld volgens leeftijdscategorieën. Onderstaand een overzicht van zowel jeugd als ook volwassenen.

Mochten er vragen zijn, mail ons gerust via info@hcph.be

We spelen met de jeugd in de Nederlandse competitie en met de volwassenen in de Belgische competitie.

De wedstrijdschema's en trainingsschema's van alle ploegen vindt u terug onder het onderdeel sportief.

De indeling voor de jeugd volgens bondrichtlijnen:

A, B, C, D, E en F

 

De aller jongste - kinderen tot 6 jaar - spelen officieel nog geen competitie en nemen deel aan Funkey hockey. In overleg met trainers en ouder kan vroeger doorgeschoven worden naar de jongste jeudg (F reeks).

 

F - Jeugd: jongens en meisjes gemengd v.a. 6 t/m 7 jaar (3 tegen 3)

E - Jeugd: jongens en meisjes apart v.a. 8 t/m 9 jaar (6 tegen 6 of 8 tegen 8) 

D - Jeugd: jongens en meisjes apart v.a. 10 t/m 11 jaar (11 tegen 11) 

C - Jeugd: jongens en meisjes apart v.a. 12 t/m 13 jaar (11 tegen 11)

B - Jeugd: jongens en meisjes apart v.a. 14 t/m 15 jaar (11 tegen 11 )

A - Jeugd: jongens en meisjes apart v.a. 16 t/m 18 jaar (11 tegen 11 )

De indeling voor volwassenen volgens bondsrichtlijnen:  

* Nationale afdelingen (spelen op zaterdag- en zondag namiddag)

* Reserve afdelingen spelen op zaterdagnamiddag

* Lagere afdelingen (spelen op zondag morgen).

De ploegenindeling:

De indeling van de teams wordt gedaan door de trainers en de technische commissie. Deze indeling wordt hoofdzakelijk bepaald door de leeftijd van het lid (A,B,C,D,E of F, Heren, Dames,…).

Verder zijn er per klasse meerdere teams te vormen, wanneer het aanbod van spelers dit toelaat.

 

De inlopende, startende spelers gaan pas in de competitie mee spelen als de inlooperiode van een aantal weken/maanden in overleg met de trainers met succes is afgerond via de Academy. Mocht er wat meer inlooptijd nodig zijn, wordt dit uiteraard toegestaan.