De waarden die hockey in het algemeen nastreeft zoals: fairplay, respect, familiaal, gezelligheid, tolerantie, zijn ook bij Phoenix aanwezig. We willen deze waarden doorgeven aan onze jongste spelers, opdat ze op een correcte manier leren omgaan met anderen op het hockeyveld, maar ook langs het hockey veld.

Waarden:

Fairplay: Wij beoefenen de hockey-sport volgens het reglement van de KBHB, KNHB en de FIH. Wij gedragen ons sportief op en naast het veld, tijdens en buiten de wedstrijden, tegenover onze tegenstrevers en onze medespelers en naar alle supporters toe.

Respect: Wij tonen respect voor alle spelers, ouders, begeleiders, coaches, trainers, scheidsrechters en supporters van alle clubs, zowel op eigen terrein als buitenshuis. Wij tonen respect voor al het materiaal en de infrastructuur die ter beschikking wordt gesteld, zowel op eigen terrein als buitenshuis.

Familiaal: wij beleven samen de ervaringen van jong en oud, op en naast het hockeyveld. We trachten de hele familie te betrekken bij de verschillende clubactiviteiten.

Gezelligheid: we trachten het leven op de club zo gezellig mogelijk te maken. Iedereen gaat met een tevreden gevoel naar huis na een wedstrijd of club event, en we keren tevreden terug.

Tolerantie: We stellen ons open voor allen en gaan niemand discrimineren. Persoonlijk belang is van ondergeschikt belang aan ploeg en clubbelang.

Phoenix gaat zijn aandacht vestigen op de jongste spelers, om van daaruit door te groeien naar competitieve teams die mee kunnen gaan met de andere Belgische clubs. Het familiaal aspect staat daarbij centraal. Van ieder ouder wordt verwacht dat hij/zij zich mee inzet in de club ter ondersteuining van en voor de jeugd.

De derde helft is bekend in hockey middens, om na een harde wedstrijd op het veld, samen met de tegenstander te verbroederen/verzusteren aan de bar.