In de week van 3 juni hebben we voor alle teams op de club hun witte rook sessie.

We horen je nu al denken: "witte rook sessie, wat is dat?"

 
Wel tijdens deze witte rook sessie willen we graag minimaal 1 vertegenwoordiger van elk lid (ouder of het lid zelf indien > 18 jaar) om tafel krijgen. Vanuit het bestuur zullen ook verantwoordelijken aanwezig zijn. De bedoeling van deze sessie is dat we de verplichte rollen binnen het team gaan vastleggen. Dit zijn de Coach, Teammanager, Scheidsouder en de Fair Play ouder. Dit zijn vanaf volgend jaar de minimale verantwoordelijkheden binnen een team. We willen hier als club dus ook benadrukken dat op het moment dat deze rollen niet ingevuld zijn voor een team, dit team ook niet wordt ingeschreven voor competitie. Verder zullen we ook de gouden regels en de kernwaarden van de club bespreken.
De afspraken die hier dus binnen het team gemaakt worden, worden ook door de andere vertegenwoordigers erkend en ondertekend in een charter.
We geven hier uiteraard nog meer duiding bij tijdens de sessie zelf. Indien van een lid geen vertegenwoordiger aanwezig is, zal deze op een later moment voor 15 juni alsnog het opgestelde charter moeten ondertekenen.

 


We kijken er naar uit om jullie allemaal te verwelkomen op de sessie van jullie team.