Het huidige seizoen is nog niet voorbij, en we kijken al vooruit naar het volgende seizoen! 

Om alle voorbereidingen vlot te kunnen laten verlopen en tijdig klaar te hebben voor de inschrijvingen bij de bond, willen we iedereen die volgend jaar niet meer bij onze club zal hockeyen, vragen om zich vóór 1 mei 2024 uit te schijven via het uitschrijf-formulier.

Wil je na 01/05/2024 nog uitschrijven? Dan stuur je een mail naar secretariaat@hcph.be Bedankt voor jullie begrip!