Administratie

Opdat de club, de trainers, de begeleiders en de andere spelers jullie op een vlotte manier kunnen contacteren is het belangrijk om jullie contactgegevens (adres, mail, GSM) up-to-date te houden. Foto opladen is ook wel leuk, zeker in begin als niet iedereen bekend is met namen/gezichten.

Log daarom reglematig in op de website om je gegevens aan te passen en recent te houden.

Login gegevens kwijt? Vraag ze aan bij het secretariaat of login via je facebook-account.

De federatie verplicht iedere speler boven de 18 jaar om een medisch attest in te dienen dat hen geschikt verklaart voor de hockeysport. Deze verplichting is niet nieuw, maar zal elk seizoen heel strikt opgevolgd worden door de club en de federatie. Dit in het kader van gezond en verantwoord sporten.

Het medisch attest wordt op het secretariaat verwacht voor 15 oktober van elk nieuwe seizoen. Dit attest kun je van onze website downloaden via onderstaande link (Medisch Attest Senioren PDF) en dien je ingevuld en getekend door je arts te mailen naar: info@hcph.be

Let op: enkel dit attest gebruiken!!

Ben je na 15 oktober nog niet langs een doktor geweest, dan loop je het risico om bij een ongeval/blessure geen beroep te kunnen doen op de bondsverzekering.

Download:  Medisch_Attest_Senioren.pdf

Sommige ziekenfondsen of werkgevers voorzien een terugbetaling van een gedeelte van de inschrijvingskosten voor sportclubs.

Informeer hiernaar bij je ziekenfonds of werkgever,

Bijgaande alvast de aanvragen voor CM attest seizoen 2017-2018 en en de Voorzorg attest seizoen 2017-2018 (klik op ziekenfonds om het deels al ingevulde document te downloaden) 

Wanneer je ons de nodige formulieren bezorgt, vullen wij ze met plezier in, uiteraard pas na ontvangst van uw lidgeld!

Belangrijk: Voeg er een aan jezelf geadresseerde en gefrankeerde omslag bij, dan sturen wij alles onmiddellijk terug!

Het beste is om deze aanvraag in de brievenbus van de club te stoppen aan de grote poort bij het veld, dus niet aan trainer, coach,...te geven.

Dit wordt dan zsm verwerkt en via de bijgevoegde envelop aan je terug gezonden, via de secretaris van onze club.

Wanneer je tijdens een training of wedstrijd een sportletsel oploopt, download en print dan dit formulier of vraag een geprinte versie op de club aan een verantwoordelijke: VHL Ongevalaangifteformulier.  klik op de rode tekst voor f

Neem dit formulier dan direct mee naar je onderzoek of raadpleging, en laat het door de verantwoordelijke aldaar invullen en ondertekenen.

Ook wanneer je twijfelt of het letsel ernstig genoeg is. Het is veel gemakkelijker om het formulier dan ongebruikt te laten en niet aan onze secretaris te bezorgen, dan nadien nog eens extra met dit formulier langs de dokter te moeten voor de nodige gegevens. 

Je bezorgt vervolgens het ingevulde formulier zo snel mogelijk aan de secretaris (via brievenbus club aan het veld). Men vraagt heel wat persoonlijke gegevens: vul dit allemaal goed in en vergeet het strookje van het ziekenfonds niet, en laat de arts het ook goed invullen!

Wij bezorgen via onze sportfederatie dit formulier aan de verzekeraar die je een persoonlijk dossiernummer zullen toekennen.
Je betaalt en bewaart alle rekeningen (dokters, kine, apotheek, ...) en recupereert zelf het gedeelte dat het ziekenfonds terugbetaalt. Daarna kan je met de attesten die het ziekenfonds je bezorgt, de rest van de gemaakte kosten indienen bij de verzekering.

En nu maar hopen dat je dit allemaal gelezen hebt, maar nooit nodig hebt ...

Phoenix Hoofdsponsors
Phoenix Business Sponsors
Komende events
Phoenix Post

 

Phoenix You Tube kanaal

Recente foto's
Sponsors

Phoenix heeft in de voorbije periode niet alleen de gemeenschap van Neerpelt en Noord-Limburg aangesproken, maar ook vooraanstaande bedrijven gecontacteerd die mee willen groeien met ons concept. Deze bedrijven ondersteunen ook de visie en de waarden van de club. Onze oprechte dank voor hun steun.  Deze sponsors vormen de basis van Phoenix Business Club. Meer hierover op de desbetreffende webpage.

HC Phoenix: Holenweg 2a Neerpelt         Mail ons