Op maandag 22 februari gaan we weer starten met de trainingen. Volgens de richtlijnen mogen we in beperkte groepen trainen. En mogen kinderen slechts 1 hobby kiezen. 

Op basis van de nieuwe regelgeving omtrent sport tijdens Corona is een corona draaiboek opgesteld dat invulling geeft aan de vereisten, specifiek voor onze club. In dit draaiboek vinden jullie ook de trainingsmomenten. Wij willen jullie vragen om deze goed door te nemen (met de kinderen) zodat iedereen op de hoogte is van de richtlijnen. Klik hier voor het draaiboek. 

Alvast bedankt voor jullie medewerking en wensen iedereen een sportief seizoen tegemoet!

Sportieve groeten,

het bestuur