Beste leden, ouders, vrijwilligers van Hockeyclub Phoenix

Nog enkele weken en het seizoen 2018-2019 zit er op. We kijken terug op wederom een gezellig, enthousiast en sportief succes. De komende weken vinden de laatste wedstrijden en activiteiten plaats. Tijd om vooruit te kijken naar het seizoen 2019-2020.

Hockeyclub Phoenix bestaat inmiddels 7 jaar. Zoals jullie weten, en ook al op onze eerdere ledenvergaderingen in het verleden is gecommuniceerd, verwachten de Koninklijke Belgische Hockey Bond (KBHB) en de Vlaamse Hockey Liga (VHL) dat Hockeyclub Phoenix haar toekomst in de Belgische competitie verder zet.

Het proefproject in de Nederlandse competitie, wat bij aanvang van de club met zowel de Nederlandse als de Belgische bond is afgesproken (op dat moment voor circa 2 tot 3 jaar), komt dan nu toch echt tot een einde.

We hebben inmiddels het zeer dringende verzoek gekregen om onze voorbereidingen te treffen ter migratie naar de Vlaamse competitie. De afgelopen maanden zijn we daarom als bestuur, druk bezig geweest om zowel op sportief vlak als wel op sociaal en organisatorisch vlak, de nodige onderzoeken, voorbereidingen en aanpassingen te doen. Mede hierdoor heeft het bekend maken van de teamsamenstelling langer op zich laten wachten.

Onze voornaamste redenen om naar de Vlaamse competitie te verhuizen zijn:

  • Hockeyclub Phoenix mocht destijds in goed overleg met beide hockeybonden starten in Nederland, omdat er op dat moment geen clubs in de nabije regio of Limburg waren. Dat maakte de verplaatsingen voor de jongste jeugd tot een te hoge drempel. Inmiddels is dit sterk verandert en er zijn er veel Belgische clubs in onze regio bijgekomen, denk aan Hasselt, Genk, Mol, Turnhout, Maasmechelen, Beringen, Sint Truiden, Geel, Zandhoven… Hierdoor zijn de afstanden te rijden vergelijkbaar met de Nederlandse verplaatsingen naar bijvoorbeeld Den Bosch, Son, Sint Michielsgestel, Cadier en Keer, Maastricht, etcetera.   
  • We zien bij de VHL/KBHB een praktischere leeftijdsindeling ivm schooljaar, (zie ook VHL sportreglement) vakanties, examens, vrienden/vriendinnen.
  • Door samenvallen van schoolvakanties met Belgische competitie kunnen trainingen en wedstrijden beter gepland worden.
  • Ook de communicatie/ bejegeningen op en rond het veld gaat er in de Belgische competitie iets rustiger aan toe.
  • Uiteraard ook omdat de club een Belgische identiteit heeft jegens gemeente, overheid en bond, ook kijkend naar opleidingen, cursussen en subsidies en verdere ontwikkeling.
  • Een ander voordeel is: slechts 1 systeem voor ledenadministratie, wedstrijden, scheidsrechters, etc…1 aanspreekpunt voor organisatie en reglementen. Dit scheelt organisatorisch veel tijd en ongemak.
  • Verdere integratie en samenwerking met andere Belgische club, ook kijkend naar provinciale jeugd ontwikkeling, mogelijk zelfs nationaal.

Als bestuur hebben we daarom besloten om met ingang van volgend seizoen naar de Belgische competitie te gaan. Dit met uitzondering van de F-teams. Zij zullen in Nederland blijven spelen.

Wij begrijpen dat dit vragen met zich meebrengt! Ook zullen jullie enorm nieuwsgierig zijn naar de teamindelingen.

Daarom ontvangt ieder lid donderdagavond een mail waarin staat in welk team je komt te spelen en daarbij de uitnodiging om (samen met je ouders) op vrijdagavond 7 juni 2019 (B en C leeftijden van dit seizoen) of op zaterdag 8 juni 2019 voor een teamsamenkomst. We starten iedere keer met de jongste teams.

De agenda voor deze teamsamenkomst is als volgt:
- uitleg door bestuur omtrent verschillende Belgische en Nederlandse competitie (in grote lijnen);
- (hernieuwde) kennismaking met je teamleden;
- opzetten appgroep;
- (hernieuwde) kennismaking coach, teamambassadeur, lijncoördinator;

Mochten er reeds nu vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan alsjeblieft niet om ons te contacteren op: info@hcph.be.

Gezien het feit dat wij ons realiseren dat de uitnodiging op zeer korte termijn is, maar wij er bewust voor kiezen een en ander zo snel mogelijk te communiceren (ook in verband met examens oudere jeugd), kunnen wij ons voorstellen dat je niet in de gelegenheid bent te komen. In dat geval, stuur dan even een mail naar: info@hcph.be. Wij plannen dan een ander moment in om je vragen te beantwoorden.

Voor meer informatie over het spelen in Belgie:
VHL sportreglement
VHL overzicht spelregels U7 tm U12 
VHL overzicht spelregels U 14 tm U19

Hopende jullie voorlopig voldoende te hebben ingelicht,

Met sportieve groet,

 

Het Bestuur
Hockeyclub Phoenix