Na een kleine 4 weken actief te zijn geweest met onze jeugd en hun trainers, heb ik een beeld hoe we verder gaan, die ik graag met jullie deel. Ik denk namelijk dat het belangrijk is dat jullie als jeugdleden, maar ook de ouders weten wat er allemaal gebeurt.


We zijn gestart met het werken aan een stukje uniformiteit in de opleiding. Dat houdt in dat we gebruik maken van het platform van Hockeyfactory, alwaar onze trainers kunnen putten uit geprogrammeerde oefenstof, samengesteld in logische volgorde, om zo alle facetten van techniek en tactiek te kunnen doorlopen.

Doel hiervan is dat we allemaal dezelfde taal gaan spreken of het nu hockeytermen zijn of de technische uitvoering van ’n bepaalde techniek aansluitend aangepast aan tactische situaties.

Voor elke categorie in de jeugd worden de leerdoelen per seizoen vastgesteld en wordt in de trainingen hier opeenvolgend de aandacht aan gegeven.

Daarnaast gaan we een ontwikkeling volgsysteem opzetten samen met de trainers. Later ook met de coaches, om zo de ontwikkeling van ieder individu in kaart te brengen. De ouders zullen hier zeker ook bij betrokken worden. Het streven is om twee keer per jaar, indien noodzakelijk frequenter, dit met zowel ons jeugdlid, als ook met de ouders te delen.  

Mijn aanwezigheid tijdens de trainingen, zorgt ervoor dat ik door observatie een beeld krijg hoe de trainingen worden vertaald door de trainer en door de kinderen worden geconsumeerd. Worden de leerdoelen bereikt? Waarom worden de leerdoelen niet bereikt? In overleg met de trainer bekijken we welke aanpassingen er gedaan kunnen worden om de leerdoelen wel te bereiken. Om zo tot een zo effectief mogelijk trainingsresultaat te komen.

Dit alles zal zijn weerslag hebben op de intrinsieke motivatie van het jeugdlid, iets dat we nodig hebben om nog meer plezier te beleven aan het spelletje waarmee we bezig zijn. De trainers krijgen op deze manier meer inzicht in hoe ze acteren, tevens leren ze beter om te gaan met de materie.

Toekomst:

Hetgeen dat nu met de trainers in praktijk gebeurd, wil ik straks ook gaan voortzetten met de coaches, immers de coaches spelen een belangrijke rol om datgene dat tijdens de training wordt geleerd, in de wedstrijden te stimuleren en te toetsen. Dan is de voortgang in ontwikkeling geborgd en zal vanuit de resultaten duidelijk gaan worden hoe de totale ontwikkeling voort gaat.

Het is mijn overtuiging dat werken volgens dit plan het hockeyenthousiasme alleen maar groter maakt.

Uitziende naar een mooie tijd!

Met vriendelijke groet,

Ton Stille
tc@hcph.be