Zie hierlangs hyperlinks voor documenten die van nut zijn voor iedereen. We vragen dan ook dat iedereen ze leest. Eventuele opmerkingen (positief -negatief) zijn altijd welkom via het algemeen info@hcph.be mail adres.

Het intern huishoudelijk reglement is wel van belang, aangezien het bepaalde rechten en plichten beschrijft van het dagdagelijkse club leven.

 

Het bestuur