Afgelopen vrijdagavond heeft de Algemene Leden Vergadering van Phoenix plaatsgevonden.

De club staat aan de vooravond van enkele zeer belangrijke ontwikkelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het tweede veld, maar ook aan de verdere groei en professionalisering van de club waarbij we de onze familiale clubwaarden niet mogen laten ontgaan. Dit betekent onder meer dat een bredere structuur voor de organisatie van de club noodzakelijk is. Dit zodat de aansturing, organisatie en uitvoering door een bredere groep mensen gedragen wordt.

Om deze reden hebben een 15-tal personen (waaronder de grondleggers van de club) de handen ineengeslagen en is achter de schermen hard gewerkt aan een gedegen structuur en zijn mensen benaderd om de structuur verdere inhoud te geven. Op deze manier zitten de juiste mensen op de juiste plek en zijn de taken beter verdeeld.

Tijdens de ALV zijn de plannen, die hun oorsprong hebben begin van dit jaar, concreet gepresenteerd en is hiervoor positief gestemd. De afgelopen periode hebben met name Erwin Niessen, Chantal Bosch, Remco van Grootel de ‘kar getrokken’ en het (Hoofd)bestuur wil hen bedanken voor deze tomeloze inzet.

De volgende personen vertegenwoordigen vanaf nu het nieuwe Hoofdbestuur:

Voorzitter Franky Noten

Vice-voorzitter Bart Jansen

Penningmeester Oliver van Gompel

Secretaris Philip Bollen

Externe bestuurder Ingrid Hulsbosch

Externe bestuurder Koen Domen

Naast het hoofdbestuur is er ook een hernieuwd dagelijks bestuur gevormd, en hebben we de meeste posities in kunnen vullen. De opzet zoals reeds eerder gecommuniceerd wordt hierbij als uitgangspunt aangehouden.

De komende weken werkt dit dagelijks bestuur in overleg met het hoofdbestuur aan de verdere optimalisatie middels diverse commissies/teams voor verschillende discplines. Zowel over het dagelijks bestuur, de teams achter de schermen en de verdere aanpak volgt de komende weken meer informatie. Tevens worden de notulen de komende weken verstuurd aan de leden.

Wij willen alle leden bedanken voor de aanwezigheid tijdens ALV en kijken uit naar de mooie stappen te zetten met onze club.

Het bestuur