Beste Phoenix Sportvriend,

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 9 maart 2018 laatstleden is er naast de goedkeuring van bestuurswijzigingen ook informatie gedeeld omtrent de nakende sportinfrastructuur wijzigingen op domein Damsheide.

In een notendop komt het er op neer dat een tweede hockeyplein zal aangelegd worden en we op termijn ook een nieuw clubhuis mogen inhuldigen. Kortom belangrijke en grote uitdagingen waarvoor we als club staan om onze algemene ambities te realiseren. Om dit belangrijk project verder vorm te geven hebben we naast de Raad van Bestuur en het Operationeel Bestuur, een Infrastructuur Werkgroep opgericht. Deze werkgroep heeft reeds enkele malen vergaderd en vindt het belangrijk om jullie ook te betrekken en continue te informeren omtrent de verschillende ontwikkelingen.

En deze bijdrage kunnen jullie al vanaf vandaag leveren! De werkgroep vindt het namelijk belangrijk dat hogergenoemd project een naam krijgt. De realisatie van de nieuwe sportinfrastructuur moet iets worden van ons allemaal. Iets waar we ons allemaal in herkennen. Al jullie creatieve voorstellen mogen jullie mailen naar PhoenixInfrastructuur@hcph.be . Tijdens de familieclub – die op 27 mei gepland staat – zullen we de winnende projectnaam bekend maken.

Sportieve groeten,

Het bestuur.