Beste leden, ouders, coaches, trainers,....

De TC is geruime tijd geleden in overleg met het Bestuur gestart met de eerste algemene analyses/voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2019-2020.

Afgelopen zaterdag 27 april heeft de TC haar eerste bevindingen met coaches en trainers gedeeld en dit samen met hen verder uitgewerkt/geoptimaliseerd ter voorbereiding van de vorming van de teams.

Er is dan ook gezamenlijk een eerste concept besproken en opgesteld.

Dit concept zal de komende weken nog verder door het Jeugdbestuur en de betrokken commissies uitgewerkt worden, waarbij we streven om medio mei het voorstel voor de teamsamenstellingen/coaches voor het nieuwe seizoen gereed te hebben en ook met jullie te kunnen delen.

Uiteraard is er dan ook voor de leden/ouders nog de gelegenheid/mogelijkheid om op dit voorstel te reageren.

Op dit moment is er dus nog niets definitief, het is een inventarisatie periode.

Het doel is om enerzijds open en in overleg naar een zo goed mogelijk, gezamenlijk, toekomstgericht model te komen en anderzijds ook om geen selecties te willen/moeten houden.

We menen dat we op basis van leeftijd, bondsvoorwaarden, de persoonlijke leercurve/inzicht en de ervaringen van trainers/coaches van afgelopen seizoen (trainingen/wedstrijden) voldoende inzichten hebben om samen met het Jeugdbestuur en de TC tot een goede basis te kunnen komen.

We gaan in deze voorbereidingen ervan uit dat alle huidige leden hun lidmaatschap volgend seizoen continueren. Mocht dit niet het geval zijn, gelieve dit dan zsm via mail te melden aan info@hcph.be

We houden jullie op de hoogte van de verder voortgang, en plannen uiteraard een bespreking met ouders, spelers, coaches,.. als het voorstel klaar is.

Mochten er tussentijds vragen, wensen of opmerkingen zijn, kun je deze aangeven via de mail aan : tc@hcph.be  

Met sportieve groet,

De TC en het Jeugdbestuur
Hockeyclub Phoenix

www.hcph.be