Nieuws
Bondsnieuws

       

Vriendjes en vriendinnetjesdag 2018

Beste Phoenix Sportvriend,

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 9 maart 2018 laatstleden is er naast de goedkeuring van bestuurswijzigingen ook informatie gedeeld omtrent de nakende sportinfrastructuur wijzigingen op domein Damsheide.

In een notendop komt het er op neer dat een tweede hockeyplein zal aangelegd worden en we op termijn ook een nieuw clubhuis mogen inhuldigen. Kortom belangrijke en grote uitdagingen waarvoor we als club staan om onze algemene ambities te realiseren. Om dit belangrijk project verder vorm te geven hebben we naast de Raad van Bestuur en het Operationeel Bestuur, een Infrastructuur Werkgroep opgericht. Deze werkgroep heeft reeds enkele malen vergaderd en vindt het belangrijk om jullie ook te betrekken en continue te informeren omtrent de verschillende ontwikkelingen.

En deze bijdrage kunnen jullie al vanaf vandaag leveren! De werkgroep vindt het namelijk belangrijk dat hogergenoemd project een naam krijgt. De realisatie van de nieuwe sportinfrastructuur moet iets worden van ons allemaal. Iets waar we ons allemaal in herkennen. Al jullie creatieve voorstellen mogen jullie mailen naar PhoenixInfrastructuur@hcph.be . Tijdens de familieclub – die op 27 mei gepland staat – zullen we de winnende projectnaam bekend maken.

Sportieve groeten,

Het bestuur.

 

 

Beste leden, 

Tijdens onze nieuwjaarsreceptie van zaterdag 24 februari, is er gesproken over een nieuwe bestuursstructuur en de grote behoefte naar bijkomende kandidaten voor bepaalde rollen, functies, werkzaamheden. De verdere professionalisering binnen de club is noodzakelijk om ieder jeugd en volwassen lid op een correcte,  maar toch familiale manier te kunnen opvangen.

Deze structuur, en de nieuwe ontwikkelingen mbt infrastructuur willen we graag verder tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering met jullie bespreken en vastleggen.

Kandidaten kunnen zich direct melden via: info@hcph.be

Onderstaand nogmaals het overzicht van de voorgestelde nieuwe structuur en de rollen/functies

Wat details op basis van deze structuur:

-Leden RvB en dagdagelijks bestuur zijn statutair benoemd

-Aansprakelijkheid is verzekerd via Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

-Inhoud van de taken wordt in overleg besproken op basis van ervaring, beschikbare tijd passend in ieders agenda.

-Vergaderingen zijn over het algemeen om de 2/3 weken.

-Sterke commissies verlichten de taak van allen.

-Alleen de leden kunnen stemmen (ook niet spelende leden-lidmaatschap van 35 Euro per jaar)

-Ieder lid is een stem, kinderen kunnen door de ouders vertegenwoordigd worden.

Graag willen we dit alles met jullie verder bespreken tijdens onze Buitengewone Algemene Ledenvergadering op vrijdag 9 maart. We hopen daarom ook op een massale opkomst. Phoenix is een club voor allen door allen, en kan niet alleen maar egdragen worden door enkelingen. Wij zijn allen vrijwilligers in deze. 

Hier zal een officiele uitnodiging via de mail voor volgen.

Met sportieve groet

Het bestuur 

Phoenix Hoofdsponsors
Phoenix Business Sponsors
Komende events
Wie is jarig?
24/04
Rune Persoons
25/04
Ralph Van Gerven
27/04
Pleun Van De Ven
29/04
Carmen Deurloo
30/04
Jasperina Schagen
30/04
Willem Beckers
01/05
Rune Mertens
Spelregels 2017-2018
Phoenix Infobrochure

Phoenix Post

 

Phoenix You Tube kanaal

Recente foto's
HC Phoenix: Holenweg 2a Neerpelt         Mail ons